Bedriftsavtaler – massasje

Rapporter viser at over 50% av alt sykefravær ved Norske bedrifter skyldes plager i muskel – skjelett og nervesystem (nerver i klem grunnet stram muskulatur). Som et ledd i bedriftshelsetjenestens forebyggende tiltak kan vi tilby behandlende massasje.

 

Behandlingene vil være konsentrerte og effektiv:

  • Gode resultater for den enkelte
  • Gode resultater for bedriften gjennom redusert sykefravær og økt effektivitet
  • Identifisere og behandle muskulære problemer før de utvikles og den ansatte blir sykemeldt.
  • Behandlingen gir ny energi – den ansatte henter seg inn. Behandlingen fremmer bl a. produksjon av hormonet Oxytocin – et hormon som virker motsatt av adrenalin og gir ro og velvære.
  • Personlig massasje kan ikke sammenlignes med en massasjestol. Våre terapeuter tilpasser behandlingen individuelt. I dagens elektroniske verden fremstår personlig kontakt nærmest som luksus.
  • Behandlingen gir god sirkulasjon, forbedrer oksygenopptaket – slik at den enkelte går tilbake til arbeidet med fornyet energi etter endt behandling.

Vår bedrift har kvalifiserte terapeuter utdannet fra Axselsson eller IFH og er godkjent av Norsk Massasjeforbund. Våre tjenester inngår som en del av bedriftens forebyggende arbeid mot redusert sykefravær og er fradragsberettiget etter gjeldende regler for forebyggende helsearbeid.

Bedriftsavtaler kan omfatte behandlinger i den enkelte bedrift eller i våre lokaler. Avtalen inngås mellom Colosseum Spa og Bedriftens ledelse, ofte ved HR / HMS avdelingen. Hensikten med en slik avtale er å forebygge sykefravær ved å redusere belastningsskader.

 

Slik virker massasje

Statisk muskelbelastning (for eks. høy konsentrasjon over tid ved dataskjermen) gir muskulære belastningsskader, hodepine, konsentrasjonsproblemer, syn forstyrrelser – som igjen kan føre til korte eller lengre sykefravær.

Ved å fokusere på fysisk helse via massasje og dialog om arbeidsstillinger og egen trening, bidrar vi til økt trivsel og mestring i hverdagen for den enkelte ansatte og bedriften i sin helhet. Tiden vi lever i gjør at mange mennesker stresser og bruker kroppen feil eller for lite. Biler, PC, TV og alle modere hjelpemidler sparer oss for tid og anstrengelser, men de gjør også at vi i mindre utstrekning beveger oss på en naturlig og avspent måte. Mangel på bevegelse, statisk arbeid og generell innaktivitet fører ofte til at mange plages av spenninger, belastningsskader og almen tretthet – samt overvekt. Massasje hjelper spente og ømme muskler til å gjenvinne sin smidighet og bevegelighet.

Personlig massasje er langt å foretrekke fremfor en massasjestol – og effekten er vesentlig bedre. I våre digitaliserte hverdag fremstår personlig kontakt nærmest en luksus, både terapeutisk og rent menneskelig.

 

Praktisk gjennomføring

Bedriften setter opp prioriteringslister for når og hvem som får utført massasje. For effektivt å jobbe med flere ansatte er det hensiktsmessig at behandlingen gjennomføres på dagtid – i ordinær arbeidstid i bedriftens lokaler. Bedriften beslutter hvilke dag / dager og antall timer de ønsker at en (eller flere) kvalifisert muskelterapeut skal være tilstede i bedriftens lokaler i arbeidstiden. Innenfor avtalte rammer tilpasser vi oss etter etterspørsel/behov.

Behandlingen kan gjennomføres på den enkeltes arbeidsplass – men vi ser gjerne at bedriften stiller et egnet rom til rådighet gjennom dagen. Muskelterapeuten tar med nødvendig utstyr, tilrettelegge behandlingen og benytte ulike teknikker for best mulig resultat for den enkelte. Behandlingen gjennomføres fullt påkledd og uten at det benyttes oljer. Den ansatte er klar til å gå tilbake til arbeidsplassen etter endt behandling.

Pris:
Avtalen kan inneholde ulike prisstrukturer som varierer fra at bedriften dekker behandlingen 100% – til at den ansatte betaler en på forhånd definert egenandel. Behandlingstider og priser for behandlinger i bedriftens lokaler vil være:

Arbeidsplassvurdering kr. 500 pr time
15 min behandlingstid og koster kr. 190,- pr behandling
25 min behandlingstid og koster kr. 350,- pr behandling
Minimum 5 timers behandlingstid pr oppmøte.

For behandlinger som gjennomføres i Colosseum Spa’s lokaler gjennomføres behandlingene etter vår ordinære behandlingsmeny med på forhånd avtalte priser. Spør oss gjerne om tilbud.

Taushetsplikt:
Våre muskelterapeuter har taushetsplikt og behandler den ansatte med gjensidig respekt og diskresjon.

Sykdom:
Ved sykdom hos en av våre terapeuter vil vi stille med en kvalifisert erstatter fra Colosseum Spa. Ved sykdom hos en av bedriftens ansatte må behandlingen betales dersom muskelterapeuten er tilstede på arbeidsplassen.

Event

Ta med din avdeling for en velværeopplevelse. Å møtes i helt andre omgivelser – skaper felleskap og styrker samholdet.
For tilbud kontakt nina@colosseum-spa.no

Fordelsavtale for dine ansatte:
Vi har mange gode behandlinger som dine ansatte kan benytte – kontakt oss for fordelsavtale for dine ansatte.
For mer informasjon kontakt nina@colosseum-spa.no